Mới nhất Chủ đề mới Tài nguyên mới Trả lời nhiều Tương tác nhiều Xem nhiều

Tên các trường THCS trong huyện Mỏ Cày Bắc được thay đổi từ 1/9/2022

MasterMaster là thành viên đã được xác minh.

Đầy tớ nhân dân
Nhân viên
Quản lý
12/12/19
3,394
7,996
Bến Tre
gianghi.net
Xu
500
Tên các trường THCS trong huyện Mỏ Cày Bắc được thay đổi từ 1/9/2022 (bao gồm các trường đã đổi trước đó)
Thanh Tân ==> thành:Trần Thị Lự
Thạnh Ngãi ==> thành:Trần Thị Nho
Phú Mỹ ==> thành:Nguyễn Thị Nhân
Khánh Thạnh Tân ==> thành:Nguyễn Văn Xiếu
Hưng Khánh Trung A ==> thành:Đặng Thị Hai
Hòa Lộc ==> thành:Võ Thị Cầm
Nhuận Phú Tân ==> thành:Nguyễn Văn Bánh
Tân Bình ==> thành:Phạm Văn Bảy
Phước Mỹ Trung ==> thành:Nguyễn Thị Hai
Tân Phú Tây ==> thành:Lê Thị Tiến
Nguyễn Văn Tư ==> thành:Nguyễn Văn Tư
Tân Thanh Tây ==> thành:Võ Thị Giàu
 

Phần mềm thông dụng

Back
Bên trên