HSG cấp Tỉnh Kết quả thi học sinh giỏi cấp tỉnh Lớp 9 - THCS Năm 2023 - 2024

  • Thread starter Master
  • Ngày bắt đầu
  • Trả lời 3
  • Xem 15K

Master

Đầy tớ nhân dân
Nhân viên
Quản lý
12/12/19
3,280
7,671
Bến Tre
gianghi.net
VNĐ
140,012
Nguyễn Văn Thiệp
thieptb
langtuthiep
hoahocthcsnpt
Kết quả thi hsg cấp tỉnh Năm 2023 - 2024
Môn Hóa Học của trường THCS Nguyễn Văn Bánh


--------------------------

1. Nguyễn Huỳnh Gia Hưng: Giải Nhất ( 19,75 Điểm)
2. Lê Thị Minh Tú: Giải Nhì ( 19,5 Điểm)
3. Nguyễn Lương Kim Châu: Giải Nhì (17,5 Điểm)
4. Lê Hoài Ngọc: Giải Khuyến khích ( 14,5 Điểm)

----------------------------------------------------------------


Chúc mừng các học sinh môn hóa học của trường THCS Nguyễn Văn Bánh - thành viên của https://truonglang.com

:bigsmile-80-anim-gif:Xem toàn bộ các môn ở phía dưới
T%E1%BB%95ng%20h%E1%BB%A3p%20x%C3%A9t%20gi%E1%BA%A3i_page-0001.jpg

T%E1%BB%95ng%20h%E1%BB%A3p%20x%C3%A9t%20gi%E1%BA%A3i_page-0002.jpg

T%E1%BB%95ng%20h%E1%BB%A3p%20x%C3%A9t%20gi%E1%BA%A3i_page-0003.jpg

T%E1%BB%95ng%20h%E1%BB%A3p%20x%C3%A9t%20gi%E1%BA%A3i_page-0004.jpg


T%E1%BB%95ng%20h%E1%BB%A3p%20x%C3%A9t%20gi%E1%BA%A3i_page-0005.jpg


T%E1%BB%95ng%20h%E1%BB%A3p%20x%C3%A9t%20gi%E1%BA%A3i_page-0006.jpg


T%E1%BB%95ng%20h%E1%BB%A3p%20x%C3%A9t%20gi%E1%BA%A3i_page-0007.jpg

T%E1%BB%95ng%20h%E1%BB%A3p%20x%C3%A9t%20gi%E1%BA%A3i_page-0008.jpg

T%E1%BB%95ng%20h%E1%BB%A3p%20x%C3%A9t%20gi%E1%BA%A3i_page-0009.jpg

T%E1%BB%95ng%20h%E1%BB%A3p%20x%C3%A9t%20gi%E1%BA%A3i_page-0010.jpg

T%E1%BB%95ng%20h%E1%BB%A3p%20x%C3%A9t%20gi%E1%BA%A3i_page-0011.jpg

T%E1%BB%95ng%20h%E1%BB%A3p%20x%C3%A9t%20gi%E1%BA%A3i_page-0012.jpg

T%E1%BB%95ng%20h%E1%BB%A3p%20x%C3%A9t%20gi%E1%BA%A3i_page-0013.jpg

T%E1%BB%95ng%20h%E1%BB%A3p%20x%C3%A9t%20gi%E1%BA%A3i_page-0014.jpg

T%E1%BB%95ng%20h%E1%BB%A3p%20x%C3%A9t%20gi%E1%BA%A3i_page-0015.jpg


T%E1%BB%95ng%20h%E1%BB%A3p%20x%C3%A9t%20gi%E1%BA%A3i_page-0016.jpg

T%E1%BB%95ng%20h%E1%BB%A3p%20x%C3%A9t%20gi%E1%BA%A3i_page-0017.jpg

T%E1%BB%95ng%20h%E1%BB%A3p%20x%C3%A9t%20gi%E1%BA%A3i_page-0018.jpg

T%E1%BB%95ng%20h%E1%BB%A3p%20x%C3%A9t%20gi%E1%BA%A3i_page-0019.jpg

T%E1%BB%95ng%20h%E1%BB%A3p%20x%C3%A9t%20gi%E1%BA%A3i_page-0020.jpg

T%E1%BB%95ng%20h%E1%BB%A3p%20x%C3%A9t%20gi%E1%BA%A3i_page-0021.jpg

T%E1%BB%95ng%20h%E1%BB%A3p%20x%C3%A9t%20gi%E1%BA%A3i_page-0022.jpg

T%E1%BB%95ng%20h%E1%BB%A3p%20x%C3%A9t%20gi%E1%BA%A3i_page-0023.jpg


T%E1%BB%95ng%20h%E1%BB%A3p%20x%C3%A9t%20gi%E1%BA%A3i_page-0024.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Phần mềm thông dụng

Back
Bên trên