Tạo menu xổ xuống

  • Thread starter Master
  • Ngày bắt đầu
  • Trả lời 1
  • Xem 182

Master

Đầy tớ nhân dân
Nhân viên
Quản lý
12/12/19
3,189
7,446
Bến Tre
gianghi.net
VNĐ
140,012
Nguyễn Văn Thiệp
thieptb
langtuthiep
hoahocthcsnpt
Dưới đây là 1 ví dụ cơ bản nhất
[CODE lang="html" title="html"]<li class="dropdown">
<a href="#" class="dropbtn">Dropdown</a>
<div class="dropdown-content">
<a href="#">Link 1</a>
<a href="#">Link 2</a>
<a href="#">Link 3</a>
</div>
</li>[/CODE]
[CODE lang="less" title="css"].dropdown {
position: relative;
display: inline-block;
}

.dropdown-content {
display: none;
position: absolute;
background-color: #f9f9f9;
min-width: 160px;
box-shadow: 0 8px 16px rgba(0,0,0,0.2);
z-index: 1;
}

.dropdown-content a {
color: black;
padding: 12px 16px;
text-decoration: none;
display: block;
}

.dropdown-content a:hover {
background-color: #f1f1f1;
}

.dropdown:hover .dropdown-content {
display: block;
}
[/CODE]
 
Đoạn này đẹp hơn
[CODE title="html"]<div class="menu-wrapper">
<i class="fa fa-bars" aria-hidden="true"></i>
<ul class="menu-list">
<li><a href="#">Trang chủ</a></li>
<li><a href="#">Giới thiệu</a></li>
<li><a href="#">Liên hệ</a></li>
</ul>
</div>[/CODE]
[CODE title="Css"].menu-wrapper {
position: relative;
display: inline-block;
}

.menu-wrapper i {
cursor: pointer;
font-size: 24px;
color: #333;
transition: all 0.3s ease-in-out;
}

.menu-wrapper i:hover {
color: #000;
}

.menu-list {
position: absolute;
top: 100%;
left: 0;
width: 100%;
background-color: #fff;
box-shadow: 0 0 5px rgba(0,0,0,0.1);
display: none;
z-index: 1;
}

.menu-wrapper:hover .menu-list {
display: block;
}

.menu-list li {
padding: 10px;
border-bottom: 1px solid #ddd;
}

.menu-list li a {
text-decoration: none;
color: #333;
}

.menu-list li a:hover {
color: #000;
}
[/CODE]
 

Phần mềm thông dụng

Back
Bên trên