Giới thiệu Kết quả thí sinh đạt giải Kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh THPT năm học 2023-2024

Master

Đầy tớ nhân dân
Nhân viên
Quản lý
12/12/19
3,188
7,445
Bến Tre
gianghi.net
VNĐ
140,012
Nguyễn Văn Thiệp
thieptb
langtuthiep
hoahocthcsnpt
Sở Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Công văn số 548/SGD&ĐT-QLCL&CNTT ngày 13/3/2024 về việc thông báo kết quả thí sinh đạt giải Kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh THPT năm học 2023-2024. Qua đó, Kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh THPT năm học 2023 - 2024 có 1084 giải: 30 Giải nhất, 175 Giải nhì, 283 Giải ba và 596 Giải KK
Ph%E1%BB%A5%20l%E1%BB%A5c_page-0001.jpg


Ph%E1%BB%A5%20l%E1%BB%A5c_page-0002.jpg


Ph%E1%BB%A5%20l%E1%BB%A5c_page-0003.jpg


Ph%E1%BB%A5%20l%E1%BB%A5c_page-0004.jpg
Ph%E1%BB%A5%20l%E1%BB%A5c_page-0005.jpg
Ph%E1%BB%A5%20l%E1%BB%A5c_page-0006.jpg


Ph%E1%BB%A5%20l%E1%BB%A5c_page-0007.jpg


Ph%E1%BB%A5%20l%E1%BB%A5c_page-0008.jpg
Ph%E1%BB%A5%20l%E1%BB%A5c_page-0009.jpg
Ph%E1%BB%A5%20l%E1%BB%A5c_page-0010.jpg
Ph%E1%BB%A5%20l%E1%BB%A5c_page-0011.jpg
Ph%E1%BB%A5%20l%E1%BB%A5c_page-0012.jpg
Ph%E1%BB%A5%20l%E1%BB%A5c_page-0013.jpg


Ph%E1%BB%A5%20l%E1%BB%A5c_page-0014.jpg


Ph%E1%BB%A5%20l%E1%BB%A5c_page-0015.jpg


Ph%E1%BB%A5%20l%E1%BB%A5c_page-0016.jpg
Ph%E1%BB%A5%20l%E1%BB%A5c_page-0017.jpg


Ph%E1%BB%A5%20l%E1%BB%A5c_page-0018.jpg
Ph%E1%BB%A5%20l%E1%BB%A5c_page-0019.jpg
Ph%E1%BB%A5%20l%E1%BB%A5c_page-0020.jpg


Ph%E1%BB%A5%20l%E1%BB%A5c_page-0021.jpg
Ph%E1%BB%A5%20l%E1%BB%A5c_page-0022.jpg
Ph%E1%BB%A5%20l%E1%BB%A5c_page-0023.jpg


Ph%E1%BB%A5%20l%E1%BB%A5c_page-0024.jpg


Ph%E1%BB%A5%20l%E1%BB%A5c_page-0025.jpg
Ph%E1%BB%A5%20l%E1%BB%A5c_page-0026.jpg
Ph%E1%BB%A5%20l%E1%BB%A5c_page-0027.jpg
Ph%E1%BB%A5%20l%E1%BB%A5c_page-0028.jpg
Ph%E1%BB%A5%20l%E1%BB%A5c_page-0029.jpg
Ph%E1%BB%A5%20l%E1%BB%A5c_page-0030.jpg


Ph%E1%BB%A5%20l%E1%BB%A5c_page-0031.jpg
 

Phần mềm thông dụng

Back
Bên trên