Nâng cấp tài khoản

BẢNG GIÁ NÂNG CẤP TÀI KHOẢN

Gói Platinum được cung cấp hạn chế (chỉ những thành viên được chấp nhận).

 • Basic - Mặc định
 • Miễn phí
 • Chức năng cơ bản (40%)
 • Kiểm duyệt khi gửi bài
 • Không tiếp cận tài liệu nâng cao
 • Không được tham gia học nâng cao
 • Không được hỗ trợ thi tuyển sinh 10
 • Không Tư vấn học tập các vấn đề khác
 • Mặc định khi đăng kí
 • Platinum
 • 400000 VNĐ/ tháng
 • Chức năng cơ bản và nâng cao (90%)
 • Không cần kiểm duyệt khi gửi bài
 • Tiếp cận tài liệu nâng cao, bồi dưỡng
 • Được tham gia học nâng cao
 • Hỗ trợ 1 phần thi tuyển sinh 10
 • Hỗ trợ tư vấn học tập các vấn đề khác
 • Nâng cấp
 • Extra
 • Miễn phí
 • Chức năng cơ bản và nâng cao (100%)
 • Không cần kiểm duyệt khi gửi bài
 • Tiếp cận tài liệu nâng cao, bồi dưỡng
 • Được tham gia học nâng cao
 • Hỗ trợ đầy đủ thi tuyển sinh 10
 • Hỗ trợ tư vấn học tập các vấn đề khác
 • Được cấp khi đủ điều kiện
Back
Bên trên