Giới thiệu Thực hành:Tính chất hóa học của phi kim và hợp chất của chúng

  • Thread starter Master
  • Ngày bắt đầu
  • Trả lời 1
  • Xem 497

Master

Đầy tớ nhân dân
Staff member
Quản lý
12/12/19
3,124
7,191
Bến Tre
gianghi.net
VNĐ
140,012
Nguyễn Văn Thiệp
thieptb
langtuthiep
hoahocthcsnpt
1. Thí nghiệm 1: Cacbon khử đồng (II) oxit ở nhiệt độ cao


a. Tiến hành thí nghiệm:


- Lấy một ít (bằng hạt ngô) hỗn hợp đồng (II) oxit và cacbon (bột than gỗ) vào ống nghiệm

- Lắp đặt dụng cụ như hình 3.9, trang 83

- Đun nóng đáy ống nghiệm bằng ngọn lửa đèn cồn.

b. Quan sát hiện tưởng: quan sát sự thay đổi màu của hỗn hợp phản ứng và hiện tượng xảy ra trong ống nghiệm đựng dung dịch [imath]Ca(OH)_2[/imath]

Mô tả hiện tượng xảy ra, giải thích và viết phương trình hóa học

c. Rút ra kết luận về tính chất của cacbon.

2. Thí nghiệm 2: Nhiệt phân muối [imath]NaHCO_3[/imath]

a. Tiến hành thí nghiệm:
- Lấy một thìa nhỏ muối [imath]NaHCO_3[/imath] vào ống nghiệm

- Lắp dụng cụ như hình

- Đun nóng đáy ống nghiệm bằng ngọn lửa đèn cồn.

b. Quan sát hiện tượng xảy ra trên ống nghiệm và sự thay đổi ở ống nghiệm đựng dung dịch [imath]Ca(OH)_2[/imath]

Mô tả hiện tượng, giải thích và viết phương trình hóa học

c. Rút ra kết luận về tính chất của [imath]NaHCO_3[/imath]

3. Thí nghiệm 3: Nhận biết muối cacbonat và muối clorua


Có 3 lọ đựng 3 chất rắn dạng bột là [imath]NaCl, Na_2CO_3, CaCO_3.[/imath] Hãy làm thí nghiệm nhận biết mỗi chất trong các lọ trên.

Hướng dẫn thực hiện:

Tìm sự khác nhau của 3 chất trên về:

- Tính tan trong nước

- Phản ứng với dung dịch HCl

Suy ra thuốc thử nào dùng để nhận biết từng chất trên.

Rút ra cách tiến hành nhận biết bằng thực nghiệm như thế nào.
 

Đính kèm

  • BÁO CÁO THỰC HÀNH.docx
    14.9 KB · Xem: 77

Phần mềm thông dụng

Back
Bên trên