Cơ chế của thiết bị đo nồng độ cồn của cảnh sát giao thông

 • Thread starter Master
 • Ngày bắt đầu
 • Trả lời 0
 • Xem 122

Master

Đầy tớ nhân dân
Staff member
Quản lý
12/12/19
3,124
7,193
Bến Tre
gianghi.net
VNĐ
140,012
Nguyễn Văn Thiệp
thieptb
langtuthiep
hoahocthcsnpt
Thiết bị đo nồng độ cồn của cảnh sát giao thông, thường được gọi là "breathalyzer" hoặc "alcohol breath tester," hoạt động dựa trên nguyên lý cơ bản về sự tương tác giữa cồn trong hơi thở và một chất cảm biến. Dưới đây là một phác thảo về cơ chế hoạt động của thiết bị này:

 1. Thu thập mẫu hơi thở:
  • Người được kiểm tra được yêu cầu thở vào ống hoặc bức xạ chứa cảm biến cồn.
 2. Tương tác với cảm biến:
  • Cảm biến thường chứa một chất hoạt động với cồn, như óxi zinc hay một dạng polymer chứa kim loại chuyển đổi điện trở khi tương tác với cồn.
 3. Thay đổi điện trở:
  • Khi hơi thở chứa cồn đi qua cảm biến, nó tương tác với chất cảm biến, gây thay đổi trong điện trở của cảm biến. Sự thay đổi này liên quan trực tiếp đến nồng độ cồn trong hơi thở.
 4. Đo và hiển thị kết quả:
  • Thiết bị đo độ thay đổi của điện trở trong cảm biến và chuyển đổi nó thành một giá trị đo chính xác về nồng độ cồn trong hơi thở.
 5. Hiệu chỉnh và calib:
  • Thiết bị thường được hiệu chỉnh và kalib để đảm bảo độ chính xác và ổn định của kết quả đo.
 6. Xác định nồng độ cồn trong máu:
  • Kết quả đo của thiết bị thường được chuyển đổi để ước lượng nồng độ cồn trong máu, được biểu thị dưới dạng phần trăm hay miligam trên 100 milliliters hơi thở (BAC - Blood Alcohol Concentration).
Lưu ý rằng các thiết bị đo nồng độ cồn này cung cấp chỉ số tương đối về mức độ cồn trong hơi thở và không cung cấp một đo lường chính xác về nồng độ cồn trong máu. Một kiểm tra máu chính xác hơn thường cần thiết để xác định chính xác nồng độ cồn trong hệ thống cơ thể.
 

Phần mềm thông dụng

Back
Bên trên