Có gì mới?

Giới thiệu Đóng Khung chữ kí kèm chữ kí mặc định

Master

Quản trị viên
Thành viên BQT
Đầy tớ nhân dân
Tham gia
2/12/15
Bài viết
1,661
Time online
1d 20h 13m
Nơi ở
Mỏ Cày Bắc
Website
gianghi.net
Mở template message
Tìm:
<xen:if is="{$visitor.content_show_signature} && {$message.signature}">
<div class="baseHtml signature ugc{xen:if $message.isIgnored, ' ignored'}"><aside>{xen:raw $message.signatureHtml}</aside></div>
</xen:if>
Thay bằng:
<!-- sig --><xen:if is="{$visitor.content_show_signature} && {$message.signature}">
<div class="postsignature" style="margin-top:20px">
<div style="width:100%;">
<img src="
Vui lòng, Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem nội dung đường dẫn!
" class="title">
<div style="min-height: 50px;overflow : auto" class="content">
<div class="baseHtml signature ugc{xen:if $message.isIgnored, ' ignored'}"><aside>{xen:raw $message.signatureHtml}</aside></div>
</div>
</div></div>
<!-- / sig -->
<xen:else />
<!-- sig default-->
<div class="postsignature" style="margin-top:20px">
<div style="width:100%;">
<img src="
Vui lòng, Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem nội dung đường dẫn!
" class="title">
<div style="min-height: 50px;overflow : auto" class="content">
<b> * vnxf.vn - Cộng Đồng Xenforo Việt Nam! *</b>
</div>
</div></div>
</xen:if><!-- / sig default-->
Chuyển sang message.css thêm đoạn này vào cuối
/*chu ky*/
.postsignature {
border: 1px solid #CCCCCC;
border-radius: 2px 2px 2px 2px;
display: block;
padding: 4px 4px 4px 20px;
position: relative;
text-align: left;
}
.postsignature .title {
border: 0 none;
left: 20px;
overflow: hidden;
position: absolute;
top: -22px;
}
.postsignature .content {
margin-bottom: 4px;
margin-top: 15px;
text-align:center;
padding: 0;
}
.postsignature .content: after {
content:"vnxf.vn";
right:10px;
position: absolute;
bottom:10px;}
Sưu tầm
 

Thành viên đã đọc Chủ đề (Users: 0, Guests: 1)

Top