Có gì mới?

Đề kiểm tra 1 tiết lần 2 Hóa 8 năm 2015-2016 (tham khảo)

viethoangnpt

Thành viên V.I.P

HSG Hóa học
Tham gia
22/8/18
Bài viết
21
Time online
1h 22m
Tuổi
13
Nơi ở
Nhuận Phú Tân
A. Trắc nghiệm:
1. C
3. B
4. C
5. C
6. C
7. B
8. D
9. B
10. B
11. B
12. A
B. Tự luận:
1.
Định luật: Trong một phản ứng hóa học, tổng khối lượng của các sản phẩm bằng tổng khối lượng của các chất tham gia phản ứng.
Giải thích: Trong phản ứng hóa học chỉ có sự thay đổi liên kết giữa các nguyên tử, số nguyên tử của mỗi nguyên tố không thay đổi vì vậy khối lượng được bảo toàn.
2.
a) CH4 + 2O2 -------> CO2 + 2H2O
b) 2Al + 3CuSO4 -------> Al2(SO4)3 + 3Cu
3.
HCl : ZnCl2 = 2 : 1
HCl : H2 = 2 : 1
4.
a) PTHH: 2Cu + O2 ----> 2CuO
b) m Cu + m O2 = m CuO
-> m O2 = m CuO - m Cu = 10,5 - 3,9 = 6,6(gam)
 

Thành viên đã đọc Chủ đề (Users: 0, Guests: 1)

Top