Có gì mới?

Hỏi: Bài tập (sản xuất H2SO4)

xuanmytb

Thành viên V.I.P

HSG Hóa học
Tham gia
8/7/17
Bài viết
16
Time online
1h 15m
Tuổi
14
Nơi ở
Tân Bình
Website
gianghi.net
Bài 4.13: Từ 1 tấn quặng pirit sắt chứa 80% [tex]FeS_{2}[/tex] có thể điều chế được bao nhiêu tấn dd H2SO4 có nồng độ 60%. Biết rằng sự hao hụt trong sản xuất là 5%
Bài 4.14: Từ 320 tấn quặng pirit sắt [tex]FeS_{2}[/tex] có chứa 45% lưu huỳnh đã sản xuất được 405 tấn axit sunfuric. Hãy xác định hiệu suất của quá trình sản xuất

 

lethanhphong

Quản lý

HS Chuyên Hóa
Tham gia
30/7/16
Bài viết
110
Time online
44m
Tuổi
16
Nơi ở
Tân Thanh Tây
Bài 4.13: Từ 1 tấn quặng pirit sắt chứa 80%
có thể điều chế được bao nhiêu tấn dd H2SO4 có nồng độ 60%. Biết rằng sự hao hụt trong sản xuất là 5%
mFeS2 = 1*80/100 = 0,8 tấn
PTHH :
4FeS2 + 11O2 ---to--->2Fe2O3 + 8SO2
SO2 + O2 ---to,V2O5-->SO3
SO3 + H2O --->H2SO4
bảo toàn S ta có :
FeS2 ------->2H2SO4
120(tấn).........2*98(tấn)
0,8(tấn)------->98/75(tấn)
vì sự hao hụt trong sản xuất là 5% => mH2SO4 thu được thực tế = [tex]\frac{98/75*(100-5)}{100}[/tex] = 931/750(tấn)
=>mdd H2SO4 điều chế được = [tex]\frac{931/750*100}{60}[/tex] = 2,069 (tấn)
 

lequockiet

Quản lý

HS Chuyên Hóa
Tham gia
30/7/16
Bài viết
77
Time online
1h 55m
Bài 4.14: Từ 320 tấn quặng pirit sắt
có chứa 45% lưu huỳnh đã sản xuất được 405 tấn axit sunfuric. Hãy xác định hiệu suất của quá trình sản xuất
4FeS2+11O2--to-->2Fe2O3+8SO2
2SO2+O2--to,V2O5-->2SO3
SO3+H2O->H2SO4
nS=[tex]\frac{320*45}{100}[/tex]=144 (tấn)
nS=144/32=4,5 (kmol)
Bảo toàn S:
nS (FeS2)=nS (H2SO4)=4,5 (kmol)
mH2SO4 lý thuyết=4,5*98=441 (tấn)
%H=[tex]\frac{405}{441}*100[/tex]=91,84%
 

lethanhphong

Quản lý

HS Chuyên Hóa
Tham gia
30/7/16
Bài viết
110
Time online
44m
Tuổi
16
Nơi ở
Tân Thanh Tây
Bài 4.14: Từ 320 tấn quặng pirit sắt
có chứa 45% lưu huỳnh đã sản xuất được 405 tấn axit sunfuric. Hãy xác định hiệu suất của quá trình sản xuất
mS = 320*45/100 = 144(tấn)
PTHH :
4FeS2 + 11O2 ---to--->2Fe2O3 + 8SO2
SO2 + O2 ---to,V2O5-->SO3
SO3 + H2O --->H2SO4
bt S ta có :
S (pứ)----->H2SO4
32 tấn..............98 tấn
132,245 tấn <--405 tấn
=>%H = [tex]\frac{132,245}{144}*100[/tex] = 91,84%
 

lethanhphong

Quản lý

HS Chuyên Hóa
Tham gia
30/7/16
Bài viết
110
Time online
44m
Tuổi
16
Nơi ở
Tân Thanh Tây
mấy dòng này là sao ạ?
hàng đầu tiên là bảo toàn nguyên tố S---> sơ đồ chuyển hóa
mấy hàng còn lại là qui tắc tam suất :
120(tấn) FeS2 phản ứng ----> 2*98(tấn) H2SO4
0,8(tấn)-------------------------->[tex]\frac{0,8*2*98}{120}[/tex] = 98/75 (tấn)
 
Sửa lần cuối:

lethanhphong

Quản lý

HS Chuyên Hóa
Tham gia
30/7/16
Bài viết
110
Time online
44m
Tuổi
16
Nơi ở
Tân Thanh Tây
120 tấn ở đâu ạ?
120(g) FeS2 phản ứng ----> 2*98(g) H2SO4
120(tấn) FeS2 phản ứng ----> 2*98(tấn) H2SO4====>tỉ lệ
0,8(tấn)--------------------------> = 98/75 (tấn)
 

Thành viên đã đọc Chủ đề (Users: 0, Guests: 1)

Top