Hóa học 8 Bài giải các câu tự luận hóa 8

Anh Thư

New member
Tham gia
12/6/19
Bài viết
1
Best answers
0
Reaction score
2
Điểm
3
Câu 1
Trong công thức hóa trị tích của chỉ số và hóa trị của nguyên tố này bằng tích chỉ số và hóa trị của nguyên tố kia
Áp dụng \( CaCO_3 \)
Theo QTHT: 1 * II = 1 * II
Câu 2
a)Sửa AlCl_2
CTTQ :AlxCly
Theo QTHT
x*III = y * I
x/y = I/III
=> x = 1
y =3
Vậy công thức là \( AlCl_3 \)
Sửa \( Na(OH)_2 \)
Gọi CTTQ Nax(OH)y
Theo QTHT
x * I = y * I
x/y = I / I
=> x =1
y=1
Vậy công thức là NaOH
b)
CTTQ \( Fex(NO_3)y \)
Theo QTHT
x * II = y * I
x/y = I/II
=> x = 1
y= 2
Vậy công thức là \( Fe(NO_3)_2 \)
Câu 3
Theo đề bài
p + e + n = 34
p+e - n = 10
Mà p= e
=> 2p +n = 34 (1)
2p - n =10 (2)
Từ (1) và (2 )
=> 2p = (34 + 10 ) / 2
p = 22 : 2
Vậy p =e =11
2p - n = 10
n = 2p -10
n = 22 - 10
Vậy n = 12
Vậy X là Natri ( Na )
Câu 4
Vì hợp chất nặng bằng một nguyên tử O
=> PTK hợp chất = 16 * 1 = 16 dvC
Theo đề bài có
\( XH_4 \) = 16 đvC
X + 4 * 1 = 16
X + 4 = 16
=> X = 16 -4 = 12
Vậy X là Cacbon ( C )
 
Sửa lần cuối:

PhanVuTrieu

New member
Tham gia
2/8/19
Bài viết
1
Best answers
0
Reaction score
2
Điểm
3
1) Trong công thức hóa học tích chỉ số và hóa trị của nguyên tố này bằng tích chỉ số và hóa trị của nguyên tố kia
Áp dụng:

Theo QTHT có: II*1=II*1
2) a)


b) Fe(II) với (
) (I)
Gọi CTTT:

Theo QTHT có:
II*x=I*y
=

x=1 ; y=2
Vậy CTHH là:

3) Tổng số hạt là:
p+n+e=34 (1)
Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện
p+e-n=10 (2)
Mà: p=e
p+e=2p (3)
Thay (3) vào (1) và (2) ta được
2p+n=34
2p-n=10
p=e=11; n=12
Vậy X là Natri (Na)
4) Vì khối lượng của phân tử trên bằng 1O nên:
PTK=16*1=16 đvC
Gọi công thức dạng chung:

Có :
X+4=16
X=16-4
X=12
Vậy X là Cacbon (C)
 
Sửa lần cuối:

Khanh An

New member
Tham gia
13/6/19
Bài viết
1
Best answers
0
Reaction score
1
Điểm
3
Nơi ở
Bến Tre
1.
Trong công thức hóa học tích chỉ số và hóa trị của nguyên tố này bằng tích chỉ số và hóa trị của nguyên tố kia
áp dụng: CT:\[ CaCO_3 \]
2.
a) Sửa lại: , \[ AlCl_3 \]NaOH
b) \[ Fe(NO_3)_2 \]
3.
P+N+E = 34
P=E nên:
2P+N = 34
2P-N = 10
Suy ra: P=E=11
N=12
X là Natri (Na)
4.
MX = 16
Gọi CTTQ: \[ XH_4 \]
X+4*1=16
X=16-4=12
X là cacbon (C)
 
Sửa lần cuối:

trungbao

New member
Tham gia
2/8/19
Bài viết
1
Best answers
0
Reaction score
0
Điểm
1
Câu 1:
Trong công thức hóa học tích chỉ số và hóa trị của nguyên tố này bằng tích chỉ số và hóa trị của nguyên tố kia
\[ CaCO_3 \]
Theo quy tắc hóa trị :
II * 1 = II * 1
Câu 2:
a) - Gọi CTTQ :
\[ Al_xCl_y \]
Theo QTHT:
x * III = I * y
=> x/y = I/III
=> x = 1
y = 3
Vậy CT là: \[ AlCl_3 \]
- Gọi CTTQ:
\[ Na_x(OH)_y \]
Theo QTHT:
x * I =y * I
=> x/y = I/I
=> x = 1
y = 1
Vậy CT là :NaOH
b)Gọi CTTQ:
\( Fe_x(NO_3)_y \)
Theo QTHT:
II * x = I * y
=> x/y = I/II
=> x = 1
y = 2
Vậy CT là: \[ Fe(CO_3)_2 \]
Câu 3:
Ta có:
p + n + e = 34
(p + e)-n= 10
Mà p = e
Nên 2p + n = 34 (1)
2p - n = 10 (2)
Từ (1) và (2) suy ra :
p = e = 11
n = 12
Vậy X là Natri (Na)
Câu 4:
Vì khối lượng của hợp chất nặng bằng nguyên tử Oxi nên:
PTK hợp chất = 1 * 16 = 16 dvC
Gọi CTTQ:
\[ XH_4 \]
Theo đề bài ta có :
\[ XH_4 \] = 16 dvC
X + 1 * 4 = 16
=> X = 12
Vậy X là Cacbon (C)
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Tài nguyên mới

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
31
Bài viết
54
Thành viên
28
Thành viên mới nhất
phương hoa
Top