Có gì mới?

Bài tập ADN và bản chất của gen

Master

Quản trị viên
Thành viên BQT
Đầy tớ nhân dân
Tham gia
2/12/15
Bài viết
1,661
Time online
1d 20h 18m
Nơi ở
Mỏ Cày Bắc
Website
gianghi.net
Quan sát hình 16 và trả lời các câu hỏi sau : - Quá trình tự nhân đôi đã diễn ra trên mấy mạch của ADN? - Trong quá trình tự nhân đôi, các loại nuclêôtit nào liên kết với nhau thành từng cặp? - Sự hình thành mạch mới ở 2 ADN con diễn ra như thế nào ? - Có nhận xét gì về cấu tạo giữa 2 ADN con và ADN mẹ?

- Quá trình tự nhân đôi đã diễn ra trên mấy mạch của ADN?

Gợi ý làm bài:

Quá trình tự nhân đôi được diễn ra trên cả hai mạch đơn theo nguyên tắc bổ sung

- Trong quá trình tự nhân đôi, các loại nuclêôtit nào liên kết với nhau thành từng cặp?

Gợi ý làm bài:

Trong quá trình tự nhân đôi, các loại nuclêôtit trên mạch khuôn và ở môi trường nội bào kết hợp với nhau theo NTBS: A liên kết với T ; G liên kết với X và ngược lại.

- Sự hình thành mạch mới ở 2 ADN con diễn ra như thế nào ?

Gợi ý làm bài:

Sự hình thành mạch mới ở 2 ADN con đang dần được hình thành đều dựa trên mạch khuôn của ADN mẹ và ngược chiều nhau.

- Có nhận xét gì về cấu tạo giữa 2 ADN con và ADN mẹ?

Gợi ý làm bài:

Cấu tạo của 2 ADN giống nhau và giống ADN mẹ và một mạch hoàn toàn mới được tổng hợp từ nguyên liệu của môi trường nội bào. Như vậy sự sao chép đã diễn ra theo nguyên tắc giữ lại một nửa hay bán bảo tồn.

 

Thành viên đã đọc Chủ đề (Users: 0, Guests: 1)

Top