H E L L O
  • Sống tại Giồng Chùa - Nhuận Phú Tân - Mỏ Cày Bắc - Bến Tre
  • Đến từ Bến Tre
  • Đã học 15 môn tại Trường THCS Nhuận Phú Tân
    Class of 9/1
  • Độc thân
  • 25/06/2007
Gần đây
Xem thêm