Từ năm học 2024-2025, không tổ chức lớp không chuyên trong trường chuyên

Admin

Administrator
Staff member
Credits
193

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa ban hành Thông tư 05 về quy chế tổ chức và hoạt động của trường chuyên, trong đó yêu cầu không tổ chức lớp không chuyên trong trường chuyên. Thông tư 05 có hiệu lực thi hành từ ngày 15-4.​Tuy nhiên, do hoạt động tuyển sinh các lớp không chuyên trong trường THPT chuyên vẫn thực hiện theo các thông tư cũ cho đến hết năm học 2023 - 2024 nên các trường THPT chuyên vẫn có thể tuyển sinh lớp không chuyên cho năm học 2023 - 2024.
Theo quy định của Bộ GD-ĐT, các lớp không chuyên đã tuyển sinh và tổ chức trong trường THPT chuyên tiếp tục thực hiện cho đến khi học sinh học hết lớp 12. Theo thông tư mới, lớp học trong trường chuyên được tổ chức theo môn học trong chương trình giáo dục phổ thông do Bộ GD-ĐT ban hành, gồm: ngữ văn, lịch sử, địa lý, ngoại ngữ, toán, tin học, vật lý, hóa học, sinh học. Mỗi lớp chuyên có không quá 35 học sinh.


Việc tuyển sinh vào lớp đầu cấp thực hiện theo quy định tại Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT do Bộ GD-ĐT ban hành; bảo đảm lựa chọn được học sinh có tư chất thông minh, đạt kết quả tốt trong rèn luyện và học tập ở cấp THCS, đủ năng lực học tại trường chuyên. Đối với trường chuyên thuộc tỉnh, hằng năm do Sở GD-ĐT trình UBND cấp tỉnh phê duyệt kế hoạch tuyển sinh của trường. Đối với trường chuyên thuộc cơ sở giáo dục ĐH, hằng năm, hiệu trưởng trình hội đồng trường của cơ sở giáo dục ĐH quản lý trường chuyên phê duyệt kế hoạch tuyển sinh. Chậm nhất 60 ngày trước khi tổ chức thi tuyển, trường chuyên thông báo công khai kế hoạch tuyển sinh trên cổng thông tin điện tử của cơ quan quản lý và của trường.
 
Bên trên