Lưu ý với học sinh có ý định chuyển môn học lựa chọn ở lớp 10

Admin

Administrator
Staff member
Credits
187
- Liên quan đến việc chuyển môn học lựa chọn của học sinh đang học lớp 10 năm học 2022-2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý các học sinh nếu có ý định chuyển thì phải chủ động chuẩn bị về kiến thức, kỹ năng cho môn học mới ngay khi có ý định, chứ không đợi đến khi kết thúc năm học.

Tiet%20hoc%20cua%20HS%20Ng%20Gia%20Tjieu.jpg

Một tiết học của học sinh Trường Trung học phổ thông Nguyễn Gia Thiều, quận Long Biên.
Năm học 2022-2023 là năm đầu tiên học sinh lớp 10 trên cả nước học Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngoài những môn học bắt buộc, học sinh được tự chọn một số môn học. Tuy nhiên, sau một học kỳ, tại một số địa phương, trong đó có Hà Nội, một số học sinh có nguyện vọng chuyển môn học tự chọn do nhận thấy việc lựa chọn môn học của mình chưa phù hợp.

Nhằm đáp ứng nguyện vọng học tập của học sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép học sinh được chuyển môn học lựa chọn vào cuối năm học. Trước một số ý kiến băn khoăn cho rằng tại sao không để học sinh chuyển môn học lựa chọn sau khi kết thúc học kỳ I, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, việc chuyển môn học lựa chọn vào thời điểm này nhằm bảo đảm quy định về kiểm tra, đánh giá. Học sinh cần hoàn thành chương trình môn trong cả năm học mới đủ điều kiện để lên lớp. Bên cạnh đó, sau khi hoàn thành năm học, học sinh có thời gian bổ sung kiến thức, kỹ năng cho môn học mới trong thời gian nghỉ hè, từ đó sẽ học tốt môn học mới khi lên lớp 11.

Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý, quy định chuyển đổi môn học vào cuối năm học có nghĩa là vào thời điểm đó học sinh mới bắt đầu bù đắp kiến thức môn học mới (nếu muốn xin đổi). Việc chuẩn bị về kiến thức, kỹ năng cho môn học mới cần được học sinh chủ động lên kế hoạch thực hiện ngay khi có ý định chuyển đổi.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đề nghị các sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo các nhà trường linh động trong việc hỗ trợ học sinh bù đắp kiến thức, kỹ năng. Các nhà trường có thể tạo điều kiện cho học sinh học một số tiết môn mới ở lớp em đó muốn chuyển sang, song đồng thời vẫn phải bảo đảm yêu cầu học tập của học sinh ở lớp hiện tại.
 
Bên trên