DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10 CHUYÊN NĂM HỌC 2022-2023

Admin

Administrator
Staff member
Ngày 30/6/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đã phê duyệt danh sách chính thức học sinh trúng tuyển vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Bến Tre năm học 2022-2023. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quý phụ huynh và học sinh, Nhà trường đăng tải Danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 10 Chuyên năm học 2022–2023.
DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10 CHUYÊN NĂM HỌC 2022-2023

Danh sách thí sinh trúng tuyển vào lớp 10 THPT Chuyên Bến Tre năm học 2022-2023:
Chú ý:
- Học sinh trúng tuyển được xếp vào các lớp theo môn chuyên tương ứng bao gồm:

  • Lớp 10 Toán: 31 học sinh (Gồm những học sinh có tổng điểm từ 35.50 trở lên)
  • Lớp 10 Toán - Tin: 31 học sinh (Gồm: 16 học sinh chuyên Toán có tổng điểm từ 34.25 trở lên + 15 học sinh chuyên Tin có tổng điểm từ 29.50 trở lên)
  • Lớp 10 Lý: 30 học sinh có tổng điềm từ 33.55 trở lên
  • Lớp 10 Hóa: 30 học sinh có tổng điềm từ 35.80 trở lên
  • Lớp 10 Sinh: 30 học sinh có tổng điểm từ 33.90 trở lên
  • Lớp 10 Văn: 25 học sinh có tổng điểm từ 30.00 trở lên
  • Lớp 10 Sử - Địa: 30 học sinh (Gồm 15 học sinh chuyên Sử có tổng điểm từ 18.75 trở lên + 15 học sinh chuyên Địa có tổng điểm từ 30.05 trở lên)
  • Lớp 10 Anh: 31 học sinh có tổng điểm từ 35.95 trở lên
- Đăng ký chấm phúc khảo: Nhà trường sẽ thông báo sau. Học sinh và phụ huynh chú ý theo dõi thông báo tiếp theo.
 
Bên trên