Bài viết mới nhất Chủ đề mới nhất Trả lời nhiều nhất Phản ứng nhiều nhất Được xem nhiều nhất

 • #
  Chủ đề
  Diễn đàn
  Trả lời
  Lượt xem
  Thời gian
  Trả lời cuối cùng
  Không tìm thấy.

Hầu hết các tin nhắn

  người sử dụng
  bài viết
Resource icon

[UH] Footer Links 2.2.4

Bạn không có quyền tải về
Addon will allow to replace the standard links in the footer with the icons Font Awesome.

Features
 • You can set the icon on the standard link
 • You can combine the icon and link
 • You can leave only the link
 • You can adjust the intensity for each icon
 • You can set the color of the icons
Tested only on default style
 • 1.png
  1.png
  151.7 KB · Views: 312
 • 2.png
  2.png
  316.2 KB · Views: 352
 • 3.png
  3.png
  6.6 KB · Views: 340
 • 4.png
  4.png
  4.6 KB · Views: 342
 • 5.png
Tác giả
Admin
Tải về
0
Xem
31
Bắt đầu
Cập nhật cuối
Đánh giá
0.00 star(s) 0 ratings

Thêm tài nguyên bởi Admin

Bên trên